Jak zainteresować ucznia tematem lekcji? Praktycznie o metodzie odwróconej klasy

Zamiana ról szansą na lepsze wyniki w nauce!

Celem szkolenia jest zapoznanie z nowatorskim metodą nauczania zaproponowaną w globalnej edukacji przez Khan Academy jest tzw. flipped classroom, czyli „odwrócona klasa”. „Odwrócona klasa” to metoda, która przenosi centralny element procesu kształcenia
z nauczyciela na ucznia. Pozwala ona zindywidualizować edukację, dzięki czemu zarówno uczniowie osiągający lepsze wyniki w nauce, jak i Ci, którzy dysponują mniejszym zakresem wiedzy i umiejętności, mogą efektywnie pracować nad określonym tematem.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Cele szkolenia:

 • omówienie zasad pracy metodą odwróconej klasy,
 • omówienie cyklu Kolba i zalet uczenia przez doświadczenie,
 • wskazanie korzyści płynących z wykorzystania metody odwróconej klasy,
 • omówienie funkcjonalności wybranych zasobów i narzędzi wspierających prowadzenie zajęć metodą odwróconej lekcji np. TedEd, Wakelet, Edpuzzle, Miro,
 • Projektowanie zajęć zgodnie z metodą odwróconej klasy.

Program:

 1. Moduł wprowadzający. Zapoznanie z podstawowymi zasadami pracy metodą odwróconej klasy.
 2. Jak wykorzystać metodę i z czego korzystać? 
 3. Omówienie wybranych zasobów multimedialnych, metod
  i aplikacji wspierających prowadzenie zajęć metodą odwróconej lekcji.
 4. Projektowanie zajęć zgodne z metodą odwróconej klasy.
 5. Sesja Q & A

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY