Dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany?

Pozytywna Dyscyplina w żłobku
i przedszkolu

Warsztat skierowany dla nauczycieli, którzy chcą wspierać maluchy
(3-6 lat) w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi, zaradnymi, pewnymi siebie i empatycznymi dziećmi.
Podczas szkolenia nauczyciele:

 • poznają elementy rozwoju społecznego, emocjonalnego
  i poznawczego dzieci,
 • nauczą się rozpoznawać trudności związane z etapami rozwojowymi, aby lepiej i skuteczniej sobie z nimi radzić,
 • otrzymają praktyczne rozwiązania do zastosowania w grupie.
Żródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiem na pytania:

 • jakie i jak wykorzystać narzędzia pozytywnej dyscypliny,
 • jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie,
 • jakie mogą być przyczyny „niewłaściwego” zachowania dzieci i jak sobie z nimi radzić,
 • skąd bierze się złość, dlaczego dzieci tak często reagują złością, jak radzić sobie ze złością dziecka,
 • dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany,
 • jak motywować, a nie szufladkować dzieci,
 • jak uczyć dziecko samodzielności, odpowiedzialności oraz szacunku,
 • jakie wyróżniamy osiągnięcia poznawcze na każdym etapie życia (w 1’szym, 2’gim i 3’cim r.ż.),
 • jakie pojawiają się wyzwania na każdym z tych etapów rozwojowych,
 • jak uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i pracowników żłobków.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY