Kodowanie na dywanie w przestrzeni przedszkolnej

Kodowanie offline i generatory online w edukacji przedszkolnej

Cele szkolenia:

 • zdobycie przez uczestników wiedzy z obszaru logiki kodowania
  i programowania dla najmłodszych, w oparciu o nową podstawę programową dla przedszkoli,
 • zachęcenie uczestników do stosowania gier i zabaw uczących programowania z wykorzystaniem tradycyjnych
  i multimedialnych pomocy dydaktycznych.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji przedszkolnej oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce.
Podczas części praktycznej nauczyciele zapoznają się z przykładami narzędzi do nauki kodowania i programowania. Poznają możliwości wykorzystania mat, kubków, tworzenie własnych kart pracy do zajęć
z edukacji matematycznej i polonistycznej z wykorzystaniem kodowania. Będą mogli porównać i ocenić różnorodne propozycje na zajęcia
z dziećmi. Dowiedzą się, jak rozpocząć przygodę z programowaniem
i wykorzystać naturalne predyspozycje dzieci, ich aktywność ruchową, dążenie do skutecznej komunikacji i współpracy w grupie.

Program szkolenia:

 1. Teoretyczne podstawy kodowania.
 2. Rozwijanie myślenia komputacyjnego.
 3. Początki, czyli ćwiczenia w orientacji przestrzennej – jak wykorzystać przestrzeń i to co mam w sali do kodowania.
 4. Wykorzystaj to, co masz i już znasz, czyli pomysły na pomoce dydaktyczne do nauki kodowania.
 5. Zabawy rozwijające logiczne myślenie.
 6. Instrukcja warunkowa, układ współrzędnych, symetria, przeliczanie i porównywanie – kodowanie, a matematyka.
 7. Narzędzia online do tworzenia własnych kart pracy – warsztaty.
 8. Bugi i robaki, czyli jak błędy pomagają nam w nauce.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY