Odpowiedzialność szkoły w obszarze bezpieczeństwa uczniów

Uczeń bezpieczny w szkole

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole.
Omówione zostaną przepisy związane z odpowiedzialnością szkoły/placówki oraz wskazane zostaną rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co już wiem? Jak stosuję? Co o tym myślę?
 2. Obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zakres odpowiedzialności.
 4. Jak rozumieć bezpieczeństwo w szkole?
 5. Nowelizacja przepisów.
 6. Działania profilaktyczne.
 7. Propozycje procedur w zakresie bezpieczeństwa uczniów szkole.
 8. Bezpieczeństwo cyfrowe.
 9. Przepis na bezpieczną szkołę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY