Jak prowadzić zajęcia z kodowania bez komputerów czy tabletów, bazując na znanych grach i zabawach?

Kodowanie offline w klasach I-III

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są zalety nauki kodowania dla dzieci.
 • Jak zorganizować przestrzeń do kodowania.
 • Jak wykorzystać własne zasoby w nauce kodowania.
 • Jakie dobrać ćwiczenia i aktywności aby poznać oś współrzędnych.
 • Jakie szyfrować informacje.
 • Jakie zagadki logiczno-matematyczne są przydatne w nauce kodowania.
 • Jak stworzyć własne pomoce do nauki kodowania.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli nauczycielom przyswoić podstawowe zagadnienia z nauki kodowania z dzieci w klasach I-III. Przygotuje nauczycieli do praktycznej realizacji nauki kodowania w trakcie codziennych zajęć. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić zajęcia z kodowania bez komputerów czy tabletów, bazując na znanych grach i zabawach.

Program:

 1. Korzyści z nauki kodowania.
 2. Organizacja przestrzeni do nauki kodowania.
 3. Zabawy i aktywności pomocne w nauce kodowania.
 4. Zabawy logiczno-matematyczne.
 5. Szyfrowanie informacji.
 6. Tworzenie własnych zasobów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY