Najważniejsza lekcja – lekcja wychowawcza!
O sposobach przeprowadzenia zajęć
z wychowawcą w szkole ponadpodstawowej

Ukazanie roli godziny wychowawczej w szkole ponadpodstawowej

Cele szkolenia:

 • omówienie sposobów przeprowadzania zajęć
  z wychowawcą w szkole ponadpodstawowej,
 • stworzenie bazy pomysłów do pracy
  z uczniem.

Uczestnik:

 • pozna sposoby przygotowywania ciekawych i angażujących lekcji wychowawczych motywujących ucznia do nauki oraz budujących dobre relacje zespołu klasowego,
 • zdobędzie wiedzę, jak wykorzystać odpowiednio dobrane metody i techniki do zespołu klasowego, dzięki którym uczniowie chętnie będą uczestniczyć w godzinie wychowawczej,
 • potrafi zadbać o właściwe relacje na linii uczeń-nauczyciel, stosując różne formy pracy, wspierające proces wychowawczy.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Godzina wychowawcza to jedna z najważniejszych lekcji, dlatego powinna być solidnie przemyślana i przygotowana. Rola wychowawcy bowiem nie sprowadza się wyłącznie do sprawdzenia wyników nauczania swojej klasy, czy usprawiedliwienia nieobecności jak to
z reguły bywa. Rola wychowawcy jest znacznie ważniejsza. Każda godzina wychowawcza zatem powinna być dla niego wyzwaniem, które wynika z potrzeb jego uczniów. Nie może być nudna, podobnie jak nie może być o niczym. Niniejsze szkolenie  poświęcone jest sposobom prowadzenia lekcji wychowawczych, tak, by spełniały one swoją rolę, czyli pozwalały budować relacje, integrowały i wzmacniały więzi zespołu klasowego, motywowały i wywoływały pozytywne emocje.

Program:

 1. Zwrócenie uwagi na rolę szkoły i rolę wychowawcy w procesie wychowywania ucznia.
 2. Określenie kompetencji współczesnego wychowawcy.
 3. Doświadczenie edukacji zdalnej jako pomysł na poprowadzenie ciekawych zajęć wychowawczych.
 4. Gdzie szukać pomysłów i inspiracji na ciekawe lekcje wychowawcze?
 5. Baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas zajęć
  z wychowawcą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarna
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY