Dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?
O sposobach wprowadzania oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej

Ukazanie roli i sposobów wprowadzania oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

 • omówienie zasad oceniania kształtującego,
 • stworzenie bazy pomysłów do pracy z uczniem.

Uczestnik:

 • pozna sposoby przygotowywania ciekawych i angażujących lekcji, motywujących uczniów do nauki,
 • zdobędzie wiedzę na temat oceniania kształtującego i jego roli,
 • potrafi zastosować różne formy pracy, wspierające wprowadzanie oceniania.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocena jest skuteczna tylko wtedy, jeśli posiada informację zwrotną, która jest wskazówką do podjęcia przez ucznia dalszych działań. Podczas szkolenia opowiemy o tym, jak motywować uczniów do nauki za pomocą oceniania kształtującego. Pokażemy, w jaki sposób je wprowadzać w szkole ponadpodstawowej oraz jakie formy pracy stosować, by nauka była zarówno przyjemna, jak i skuteczna.

Program:

 1. Próba odpowiedzi na pytanie „dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?”
 2. Czym jest idea oceniania kształtującego? Zasady stosowania OK.
 3. Rola nauczyciela w OK.
 4. Strategie oceniania kształtującego: cele i kryteria sukcesu, dialog, informacja zwrotna, wzajemne nauczanie, odpowiedzialność.
 5. Baza pomysłów do wprowadzania i praktycznego wykorzystywania OK podczas lekcji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY