Jak kształtować krytyczne myślenie
ucznia podczas zajęć dydaktycznych

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • poznasz dekalog krytycznego myślenia wraz z praktycznymi pomysłami na jego wdrożenie,
 • dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój,
 • zrozumiesz jak przebiega rozwój moralny człowieka i dowiesz się jak wykorzystywać te prawidłowości do motywowania dzieci i młodzieży, do selekcjonowania informacji, świadomego wyboru jakościowych źródeł,
 • otrzymasz praktyczną wiedzę jak realizować podstawę programową w zakresie rozwijania umiejętności krytycznego
  i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania.

Uczestnik:

 • pozna kompendium wiedzy dotyczącej prawideł rozwoju moralnego i logicznego myślenia, które warto wykorzystać chcąc kształtować świadomych, uważnych i jasno myślących obywateli,
 • potrafi stosować w życiu osobistym i uczyć innych zasad krytycznego myślenia, oddzielania prawdy od fałszu,
 • zdobędzie praktyczne wskazówki jak rozwijać wewnątrzsterowność.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie zawiera kompendium wiedzy dotyczącej prawideł rozwoju moralnego i logicznego myślenia, które warto wykorzystać chcąc kształtować świadomych, uważnych i jasno myślących obywateli.
W obliczu wszechdostępności informacji, niezwykle istotną jest umiejętność nie tylko czytania i słuchania ze zrozumieniem, ale również odsiewania prawdy od fałszu, wiadomości istotnych od niepotrzebnych. Staje się to jednym z wielu warunków psychicznego zdrowia.

Program:

 1. Po co nam krytyczne myślenie?
 2. Neurobiologiczne podłoże rozwoju krytycznego myślenia.
 3. Poziomy rozwoju moralnego a motywacja do poszukiwania prawdy.
 4. Trening Wnioskowania Moralnego.
 5. Dekalog krytycznego myślenia.
 6.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY