Praca i współpraca z nastolatkami – skuteczne strategie i narzędzia

„ Najpierw spróbuj zrozumieć – potem reaguj”

Cel szkolenia:

 • skuteczna praca i współpraca z nastolatkami w szkole.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna cechy indywiduacji – zmian zachodzących w tym okresie rozwojowym,
 • pozna potencjał i ograniczenia tego etapu rozwojowego,
 • pozna 4 błędne strategie zachowań nastolatków,
 • zdobędzie narzędzia pozwalające budować współpracę
  z nastolatkiem w oparciu o wzajemny szacunek,
 • będzie potrafił rozpoznać błędne strategie zachowań
  i odpowiednio na nie zareagować oraz zrozumieć i wykorzystać potencjał tego etapu rozwojowego.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Wiek nastoletni to ważny etap rozwojowy. Dla wielu dorosłych to czas kiedy relacje z młodymi ludźmi są trudne i pełne emocji.
W czasie tego webinaru skupimy się na poznaniu cech tego okresu życia młodych ludzi zgodnie z zasadą „ Najpierw spróbuj zrozumieć – potem reaguj” . W czasie spotkania poznamy błędne strategie zachowań, zasady stosowania pozytywnej przerwy, słuchania bez narzucania, konsekwencji uprzejmej i stanowczej jednocześnie, zasady tworzenia skutecznych umów z nastolatkami, komunikację opartą na faktach i pełną szacunku dla każdej ze stron.

Program:

 1. Cechy indywiduacji – czyli co się dzieje w tym okresie rozwojowym.
 2. Komunikacja z nastolatkiem – na co szczególnie zwrócić uwagę (narzędzia wspierające komunikację).
 3. 4 błędne strategie zachowań nastolatków, rozpoznawanie
  i reagowanie.
 4. Potencjał wieku nastoletniego – jak budować relacje i współpracę
  z nastolatkami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY