Aktualne zmiany w prawie oświatowym,
o których powinien wiedzieć każdy nauczyciel

Usystematyzowanie zmian pojawiających się w prawie oświatowym

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 oraz zmiany zapowiadane na rok 2024.
Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać – w dowolnym czasie – z  bezpłatnej  konsultacji poszkoleniowej. 

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowe bonusy dla nauczycieli

 1. Jednorazowy dodatek dla nauczycieli w kwocie 1125 zł – komu przysługuje i do kiedy powinien być wypłacony?
 2. Bony na zakup laptopa – komu przysługują i do kiedy należy złożyć wniosek?

II. Zmiany w awansie zawodowym i formach zatrudnienia

 • Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 • Kto i w jakim stopniu zostanie objęty przepisami przejściowymi?
 • Obligatoryjna ocena pracy dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
 • Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 • Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
  Komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne – co się zmieni?
 • Zadania mentora.
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?

III. Obowiązkowe lekcje otwarte w szkole

 • Gdy przyjemność staje się obowiązkiem, czyli lekcje otwarte
  w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej
  i kwalifikacyjnej.
 • Przedstawienie oczekiwań dotyczących lekcji pokazowych.

IV. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.

 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy nauczyciela.
 • Zmiany w ocenie pracy nauczyciela, który zmienił miejsce pracy?
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Dokumentacja w ocenie pracy nauczyciela.

V. Nowelizacja Karty Nauczyciela

 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
 • Zwolnienie od pracy z ważnych względów medycznych w formie bezpłatnego urlopu opiekuńczego.
 • Więcej godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.
 • Dyskusje wokół urlopów dla poratowania zdrowia.

VI. Matura „po nowemu”

 1. Najważniejsze zmiany wprowadzone Ustawą o systemie oświaty
  z 12 maja 2022 w zakresie egzaminu maturalnego.
 2. Wymagania egzaminacyjne wprowadzane w roku szkolnym 2023/2024.
 3. Poziom rozszerzony- progi zdawalności, regulacje dla szkół dwujęzycznych, szkół branżowych i technicznych.

VI. Podstawa programowa – nowe przedmioty – nowe wyzwanie

 1. Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot w podstawie programowej.
 2. Omówienie zmian w ramowych planach nauczania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY