Pozwól mi rozkwitnąć, czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak wspierać dzieci podczas codziennej pracy tak, by w ich mózgach zachodził optymalny proces integracji sensorycznej. 

Uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym są procesy integracji sensorycznej i jaki mają wpływ na rozwój dziecka, 

 • poznają zabawy stymulujące rozwój sensoryczny dzieci,

 • dowiedzą się, jak powinien przebiegać rozwój dziecka oraz jak ocenić jego umiejętności sensoryczne,

 • poznają rolę kluczowych dla rozwoju dziecka systemów zmysłowych.

szkolenie rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Życie jest doznaniem multisensorycznym, a integracja sensoryczna jest procesem polegającym na tym, że mózg po otrzymaniu informacji
ze wszystkich systemów zmysłowych  identyfikuje je, przekształca
i integruje ze sobą  oraz łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, dzięki czemu mogą one być wykorzystywane w celowym działaniu. W wyniku tego procesu powstają tzw. reakcje adaptacyjne, stanowiące podstawę ogólnego rozwoju. Dojrzewanie układu nerwowego warunkowane jest dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg,
a czynnikiem odgrywającym główną rolę w integracji zmysłów jest ruch.
Życie w cyfrowym świecie powoduje, że nasze dzieci w mniejszym stopniu niż ich przodkowie doświadczają wielozmysłowego poznawania świata, co skutkuje często zakłóceniami procesów integracji sensorycznej i negatywnie wpływa na ogólny rozwój młodego człowieka
oraz przyczynia się do trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz społecznych. Warto zatem, by nauczyciele wiedzieli, co robić, by mózg dziecka rozwinął się jak najlepiej.

Program:

 1. Systemy zmysłowe kluczowe w procesie prawidłowego rozwoju dziecka.
 2. Na czym polega integracja sensoryczna?
 3. Prawidłowy rozwój dziecka.
 4. Czynniki ryzyka przyczyniające się do powstania zaburzeń integracji sensorycznej.
 5. Ocena umiejętności sensorycznych.
 6. Integracja sensoryczna a uczenie się.
 7. Zabawy wspomagające rozwój sensoryczny dziecka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY