Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurolobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności

Planowanie angażujących zajęć z wykorzystaniem odkryć neurodydaktyki

Cele szkolenia:

 • Dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój.
 • Zrozumiesz dlaczego tradycyjne metody nauczania przestają być skuteczne.
 • Poznasz metody pobudzania ciekawości i zaangażowania uczniów.
 • Otrzymasz narzędzia, dzięki którym lepiej dobierzesz formy pracy do konkretnych uczniów. 
Neurodydaktyka

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest okazją do wzbogacenia lub zreformowania podejścia do nauczania i nauczycielskiego warsztatu pracy. Łączy odkrycia neuronauki z praktyczymi wskazówkami dla nauczycieli dotyczącymi metod nauczania i form zaangażowania uczniów wykorzystującymi tę wiedzę.

 

 1. Działanie układu neurologicznego a percepcja
 2. Proces uczenia się a pobudzenie układu nerwowego
 3. Neuroprzekaźniki i ich wpływ na skuteczność nauczania
 4. Cyfrowa demencja
 5. Uniwersalne projektowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY