Jak uczy się mózg czyli neurodydaktyka w praktyce szkolnej - WyEdukowani

Jak uczy się mózg?

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej

Cele szkolenia:

 • Poznanie teorii nt. funkcjonowania mózgu, procesów poznawczych, pamięci i ich roli w procesie uczenia się.
 • Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie organizacji lekcji, zadań, notatek, form sprawdzania wiedzy stymulujących rozwój ucznia.
 • Nabycie umiejętności identyfikowania biochemicznego typu rozwojowego w celu personalizowania podejścia do uczniów.
Neurodydaktyka

PROGRAM SZKOLENIA

1. Procesy poznawcze w uczeniu się.

 • Charakterystyka poszczególnych obszarów mózgu, procesów poznawczych oraz wpływie tych funkcji na proces nabywania wiedzy.

2. „Magazyn” wiedzy = pamięć. 

 • Rodzaje pamięci – jak mózg „magazynuje” wiedzę.
3. Uczyć żeby nauczyć czyli organizacja wiedzy.
 • Alternatywne formy organizacji lekcji, tworzenia notatek, sprawdzania wiedzy, konstruowanie zadań stymulujących mózg – praktyczne przykłady i rozwiązania.
4. Typ temperamentu w procesie uczenia się.
 • Rozwojowe typy biochemiczne – dopamina, noradrenalina
  i serotonina – funkcje w optymalizowaniu rozwoju uczniów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY