Pozytywna Dyscyplina w szkolnej ławce
- zajęcia dla początkujących

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie nauczyciele:

 • rozumieją, dlaczego dzieci zachowują się źle i umieją temu zaradzić;
 • znają różne sposoby na większe zaangażowanie dzieci w pracę, w życie społeczności i w pomoc innym, zwiększanie ich poczucia odpowiedzialności i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • wiedzą, że zmiany w funkcjonowaniu dzieci są długofalowe,
  a zdobyte życiowe kompetencje przekładają się na sukcesy
  w szkole i dalszym życiu.

Korzyści dla nauczycieli i ich placówki:

 • zmniejszenie liczby niepożądanych zachowań u dzieci;
 • poprawa atmosfery i relacji w grupie zarówno między nauczycielami a dziećmi, jak i pomiędzy samymi dziećmi, dzięki rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją, rozwiązywaniem problemów i uczeniu się na błędach.
Strona Główna_Top Tematy_Moduł III_Grafika

PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 • Jakie korzyści przyniesie wdrażanie tej metody w szkole. 
 • Skrzynka z narzędziami, czyli szybkie narzędzia do wykorzystania
  z grupą, aby usprawnić komunikację. 
 • Jak motywować by nie zniechęcać.
 • Jak budować współpracę nauczyciela z uczniami oraz między uczniami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY