Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych - WyEdukowani

Działania wychowawcze szkoły

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi wartości oraz ich znaczenia w procesie wychowania. Szkolenie ma na celu  uświadomienie nauczycielom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości.

Główną korzyścią ze szkolenia jest pogłębienie kompetencji w zakresie wprowadzania dzieci i młodzieży w świat wartości.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Co oznacza pojęcie „wartość” – definicje i klasyfikacje wartości.
 • W jaki sposób człowiek dokonuje wartościowania w ciągu całego życia.
 • Wartości uniwersalne i nadrzędne.
 • Hierarchia wartości.
 • Potrzeba tolerancji wobec wartości uznawanych przez innych ludzi.
 • Granice – wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane.
 • Uczucia – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.
 • Zachęcanie dzieci do współpracy – motywowanie dziecka do współdziałania.
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Kary a konsekwencje – modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka.
 • Przyczyny kryzysu wartości u współczesnej młodzieży.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter*
i odbierz zniżkę na pierwsze szkolenie!

*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i usługach WyEdukowani – Akademia Projektowania Rozwoju. Zgodę można w każdej chwili wycofać,
a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.