Zmiany w prawie pracy w kontekście placówek oświatowych

Zmiany w prawie pracy, które już zaczęły obowiązywać oraz zmiany planowane

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w prawie pracy
  z perspektywy placówki oświatowej i nauczycieli.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zmiany w prawie pracy, które już zaczęły obowiązywać oraz zmiany planowane,
 • zdobędzie umiejętności w zakresie wdrożenia zmian w działanie organizacji.
kodeks pracy
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jakie nowe obowiązki dotyczące zwolnień od pracy wprowadziła ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny.
 2. Zmiany w kodeksie pracy w związku z dyrektywą z dnia 1 sierpnia
  i ich wpływ na zatrudnienie w placówkach oświatowych:
 • Od czego będzie zależała długość umowy na okres próbny?
 • W jakich przypadkach umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta od razu na 3 miesiące?
 • Kiedy będzie można wydłużyć czas trwania umowy na okres próbny?
 • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wprowadzać w treści umowy o pracę?
 • Treść umowy o pracę z nauczycielem po zmianach
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Podawanie przyczyny w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy
  o pracę
 1. Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników:
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego
 • W jaki sposób będziemy musieli przekazywać informacje
  o warunkach zatrudnienia
 • Czy będzie obowiązek uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
 • Informacja dodatkowa dla nauczyciela
 1. Planowane zmiany w związku z dostosowaniem przepisów
  do dyrektywy work-life balance
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Obowiązek wprowadzenia urlopu opiekuńczego
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • W jaki sposób zwolnienia będą udzielane nauczycielom
 • Elastyczna praca na wniosek
 • Urlop ojcowski
 • Ochrona trwałości stosunku pracy
 1. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy:
 • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej
 • W jaki sposób będzie praca zdalna wprowadzana
 • Kiedy pracodawca co do zasady będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika
 • Praca zdalna a godziny ponadwymiarowe nauczyciela
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej
 1. Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:
 • Jak w zakładzie wprowadzić regulacje dotyczące takiej kontroli
 • Jakie pracodawca będzie miał obowiązki informacyjne
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY