RODO w świecie szkół i przedszkoli
z perspektywy nauczyciela i placówki

Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela względem przetwarzania danych osobowych

Cele szkolenia:

 • podniesienie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów ochrony danych osobowych uczniów,
 • wzrost umiejętności bezpiecznego tworzenia i przesyłania plików zawierających dane osobowe.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych,
 • zdobędzie wiedzę o obowiązkach nauczycieli i zasadach udostępniania danych osobowych, obowiązkach placówki
  w kontekście ochrony danych osobowych,
 • nauczy się bezpiecznie wykorzystywać urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe, przesyłać dane osobowe zgodnie
  z zasadami szyfrowania plików.
RODO w szkole i przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Wokół dość skomplikowanego zagadnienia, jakim jest RODO w szkole i placówkach oświatowych niejednokrotnie tworzą się mity i nawarstwiają fałszywe informacje. Ponieważ nieznajomość prawa szkodzi, dedykujemy Państwu szkolenie, podczas którego w przejrzysty sposób przekażemy zagadnienia tj:

 • co to są dane osobowe, oraz które z nich podlegają ochronie,
 • które rozporządzenie i fragmenty ustawy o RODO dotyczą oświaty,
 • kto w szkole jest administratorem danych,
 • na jakiej podstawie odbywa się przetwarzanie danych,
 • jakie są obowiązki i odpowiedzialności nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych,
 • na jakich zasadach placówka może publikować wizerunek ucznia, udostępniać informacje o wygranych konkursach, promować szkołę,
 • jak prowadzić dokumentację i co powinna ona zawierać,
 • jak wprowadzić monitoring wizyjny.
Program:
 1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela względem przetwarzania danych osobowych.
 4. Dokumentacja ochrony danych osobowych – co powinna zawierać.
 5. Publikacja wizerunku, udział w konkursach, promocja szkoły – co możemy udostępnić i na jakich zasadach:
  – Jakie zdjęcia możemy umieszczać w internecie
    (strona www, FB)?
  – Czy dzieci mogą być widoczne na pierwszym planie czy tylko
     w tle?
  – Czy trzeba podpisywać zgody wizerunkowe?
  – Czy nauczyciele mogą być widoczni na zdjęciach?
 6. Monitoring wizyjny w szkole/ przedszkolu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY