Prawo autorskie w edukacji przedszkolnej

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę z jakich źródeł pozyskiwać materiały i utwory,  w jaki sposób je wykorzystywać, modyfikować, udostępniać
  i upubliczniać aby działać zgodnie z prawem.

W ramach szkolenia proponujemy indywidualną konsultację
z dyrekcją szkoły po zakończeniu spotkania z nauczycielami.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie z prawa autorskiego pozwoli nauczycielom bez stresu
i niepewności sięgać do różnych źródeł, aby ubogacić swoje zajęcia różnorakimi materiałami. Podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka nagrywania dzieci i nauczyciela, udostępniania nagranego materiału w sieci, ZAISu w placówkach oświatowych, ochrony twórczości dzieci i nauczycieli oraz wiele innych. 

Program:

 1. Co to jest prawo autorskie i czego dotyczy?
 2. Dozwolony użytek edukacyjny – przywilej nauczycieli przedszkola
 3. Czy kserówki rozdawane w przedszkolach są legalne?
 4. Jak właściwie udostępniać pomoce dydaktyczne rodzicom dzieci, aby nie łamać prawa?
 5. Czy można kserować całe książki?
 6. Czy dyskoteka organizowana w przedszkolu mieści się w dozwolonym użytku edukacyjnym? Czy trzeba opłacić ZAIKS?
 7. Jak właściwie oznaczyć cytat na gazetkach oraz wykorzystać inne utwory twórców?
 8. Czy nauczyciel przedszkola może nagrywać zachowanie dziecka?
 9. Czy można nagrać apel, akademię lub inną uroczystość przedszkolną?
 10. Czy nagrania można umieścić na stronie internetowej przedszkola lub Facebooku?
 11. Czy można publikować twórczość dzieci w Internecie?
 12. Czy w przedszkolu potrzebna jest zgoda na publikację twórczości dziecka?
 13. Czy wszystko co znajduje się w Internecie można wykorzystać
  w pracy z dziećmi?
 14. Skąd legalnie pobierać zdjęcia, muzykę, film?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY