Każdy jest inny i każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • nauczyciele diagnozują indywidualne potrzeby uczniów
  w zakresie uczenia się,
 • nauczyciele projektują zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna style i strategie uczenia się, narzędzia do diagnozy funkcjonalnej uczniów w różnych sferach funkcjonowania
  w szkole,
 • zdobędzie wiedzę na temat tego, jak rozpoznawać potrzeby uczniów i jak na nie odpowiadać, planując proces edukacyjno-wychowawczy,
 • nauczy się planować zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów w zakresie uczenia się.
szkolenia dla rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Proces uczenia się w dobie XXI wieku:
  – różne style i strategie uczenia się,
  – j
  akie są style uczenia się i dlaczego warto je znać?
  – 
  współzależność różnych stylów uczenia się.

 2. Jak zdiagnozować zespół pod względem typów uczenia się i jak zaplanować pracę? 

 3. Narzędzia pozwalające zdiagnozować uczniów w różnych sferach ich funkcjonowania: intelektualnego, zmysłowego, emocjonalnego.

 4. Jak odnaleźć się jako nauczyciel wobec różnych stylów uczenia się uczniów?

 5. Modele pozwalające planować proces uczenia się uczniów, biorąc pod uwagę każdy styl uczenia się i różne preferencje uczniów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY