Motywowanie uczniów do nauki

Motywowanie uczniów do nauki

Cele szkolenia:

 • Analiza czynników motywujących do nauki.
 • Dostrzeganie zależności między atmosferą w klasie, osobowością nauczyciela, stylem jego pracy a wynikami
  w nauce.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Zapoznanie się z metodami tworzenia klimatu sprzyjającego pracy w klasie.
 • Wypracowanie własnych sposobów budowania właściwego klimatu klasy.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, którzy chcieliby się dowiedzieć jak kierować procesem nauczania, by uczniowie wywiązywali się ze swoich obowiązków i realizowali postawione przed nimi cele edukacyjne.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, co na temat szkolnej motywacji ma do powiedzenia współczesna psychologia i pedagogika. Uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi metodami wzbudzania chęci do nauki i aktywności poznawczej u uczniów. Nauczyciele nabędą konkretne umiejętności oddziaływania na uczniów w taki sposób, by ci byli bardziej zmotywowani.

 1. Co to jest efektywne nauczanie?
 2. Kompetencje nauczyciela.
 3. Motywacja ucznia.
 4. 8 zasad Monique Boekaerts.
 5. Czynniki mające wpływ na motywację.
 6. Skuteczne motywowanie.
 7. Techniki wywoływania motywacji.
 8. Metody angażowania uczniów do aktywnego udziału w lekcji.
 9. Recepta dla nauczyciela na sukces ucznia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY