Patent na lenia - czyli młody mózg
w szkole

Co musi się stać, aby mózg się uczył?

Niniejsze szkolenie ma na celu umożliwienie zrozumienia procesu „leniwienia” dzieci i młodzieży w świetle osiągnięć współczesnych neuronauk.
Uczestnicy poznają sprzyjające „dotarciu” do młodych mózgów sposoby komunikacji, ale i dowiedzą się, jak ich własne zachowanie,
a nawet – wyraz ich twarzy – wpływają na uwagę uczniów na lekcji.

Neurodydaktyka

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dlaczego jest trudniej? Współczesna (?) szkoła wobec aktualnego stanu wiedzy na temat dojrzewającego mózgu.
 2. Co musi się stać, aby mózg się uczył?
 • Ludzki mózg i co o nim dzisiaj wiemy – jego ukształtowanie, rozwój w trakcie życia i sposoby wywierania na niego wpływu.
 • Jak skupić na sobie uwagę uczniów? 
 • Które z niegdysiejszych przekonań na temat mózgu przeszkadzają dziś w procesie nauczania?
 • Pamięć i uczenie się – jak stosować w praktyce uczenie utajone?
 • Jak zwiększać trwałość śladów pamięciowych?

        3. Inni a mój mózg – kognitywno-afektywny charakter procesu
            uczenia się.

 • Jak zarządzać klasą, aby nauka przychodziła uczniom łatwiej?
 • Jak wykorzystywać neurony lustrzane?

       4. Cyfrowi tubylcy vs. cyfrowi imigranci.

 • Dlaczego tak trudno znaleźć wspólny język z dzisiejszym nastolatkiem? W jaki sposób działa mózg cyfrowego tubylca?
 • Nauczyciel online – jak nauczyciel może wspierać rozwój wielozadaniowych mózgów uczniów?
 • Jak uczynić atrakcyjną naukę danego przedmiotu?

       5. Warsztaty – scenariusze lekcji. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY