Racja czy relacja, czyli jak tworzyć nić porozumienia w szkole, zwłaszcza w trudnych sytuacjach

Jak tworzyć przestrzeń komunikacyjną z dziećmi, młodzieżą, innymi pracownikami, rodzicami?

Cel szkolenia:

 • uczestniczy wiedzą, jak budować relacje i jak się komunikować
  z dziećmi, młodzieżą oraz z rodzicami i innymi pracownikami szkoły, by zapewnić przestrzeń do wspólnego działania, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Uczestnik po szkoleniu:

 • rozumie, że każdy wchodzi w przestrzeń drugiego człowieka
  z bagażem doświadczeń i przekonań,
 • wie, jakie postawy budują autorytet nauczyciela,
 • zna i stosuje zasady prowadzenia konstruktywnej komunikacji,
 • wie, jakie role może przyjąć osoba wchodząca w relacje,
 • rozumie, czym jest konflikt i wie, jak się zachować w sytuacji konfliktowej,
 • stosuje strategie budujące kontakt z drugim człowiekiem.
Racja czy relacja w trudnych sytuacjach
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:
Jak tworzymy przestrzeń komunikacyjną z dziećmi, młodzieżą, innymi pracownikami, rodzicami?
Jak postrzegać konflikt, by stał się on punktem wyjścia do współpracy?
Jak się komunikować, zwłaszcza w trudnych sytuacjach?

Program:

 1. Bagaż czyli z czym wchodzimy w relacje i jak się od niego uwolnić?
 2. Co ułatwia, a co utrudnia porozumienie?
 3. Konsekwencje udowadniania racji a konsekwencje budowania relacji.
 4. Postrzeganie konfliktu jako punktu wyjścia do współpracy
  z uczniami, nauczycielami, rodzicami.
 5. Uczucia i wewnętrzne sądy – ich wpływ na relacje nauczyciel–rodzic-uczeń.
 6. Sposoby komunikacji: niewerbalne i werbalne oraz konsekwencje ich zastosowań.
 7. Energia emocjonalna – jak ją pożytkować, by skutecznie regulować reakcje?
 8. Budowanie relacji w oparciu o zaufanie i autentyczność.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY