Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów

Strategie minimalizujące zachowania nieakceptowalne społecznie

Cel szkolenia:

 • uczestniczy wiedzą, jakie strategie są skuteczne w sytuacjach, gdy uczniowie przejawiają zachowania nieakceptowalne społecznie oraz znają założenia, cele i metody prowadzenia treningu zastępowania agresji.

Uczestnik po szkoleniu:

 • stosuje strategie zapobiegające zachowaniom nieakceptowalnym społecznie / minimalizujące zachowania nieakceptowalne społecznie,
 • dokonuje oceny trudnej sytuacji, prowadząc jej analizę,
 • stosuje strategie wygaszające niepożądane zachowania
  w oparciu o trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości oraz wnioskowanie moralne.
Strategie na radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zachowanie, rodzaje zachowań, zachowania niepożądane – definicja.

 2. Zaburzenia zachowania, czynniki ryzyka, czynniki protekcyjne.

 3. Zasady budowania relacji i komunikacji między nauczycielem
  a uczniem, sposoby rozwiązywania trudności.

 4. ABC trudnej sytuacji – analiza sytuacji co robić krok po kroku.

 5. Wybrane strategie oddziaływań w trudnych sytuacjach – opis
  i przykłady zastosowań.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY