Kreatywność oraz innowacja w przedszkolu. Kształtowanie kompetencji twórczego rozwiązywania problemów

Praktyczne sposoby zastosowania metod twórczego myślenie w pracy z dzieckiem przedszkolnym

Cele szkolenia:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju kreatywnego myślenia
  i działania u dziecka młodszego,
 • podkreślenie roli aktywności twórczych w kształtowaniu umiejętności otwartego podejścia do pojawiających się problemów i przezwyciężania przeszkód,
 • dostarczenie wiedzy na temat stymulatorów mobilizujących, sprzyjających i pobudzających kreatywność dziecka,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej blokad kreatywności oraz sposobów na ich unikanie,
 • poznanie metodyki lekcji twórczości,
 • poznanie składników twórczej pomysłowości, tj. płynności, giętkości, elastyczności myślenia oraz elaboracji,
 • poznanie sposobów na kształtowanie umiejętności interpersonalnych: tworzenie klimatu grupowego, porozumiewania się i współdziałania,
 • poznanie wybranych zdolności umysłowych, tj. dokonywanie skojarzeń bliskich i dalekich, rozumowanie dedukcyjne, analogie, metaforyzowanie, transformowanie,
 • zapoznanie z przykładami praktycznego zastosowania heurystyk twórczych w edukacji przedszkolnej.
webinary dla nauczycieli
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dla rady pedagogicznej uczestnicy dowiedzą się czym jest kreatywność w myśleniu i działaniu oraz poznają praktyczne sposoby wdrażanie metod twórczych do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Szkolenie ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Jego głównym celem jest dostarczenie wiedzy oraz materiałów niezbędnych do rozwijania u dzieci kompetencji przyszłości. Rolą szkolenia dla nauczycieli jest również zachęcenie i zainspirowanie do wychodzenia poza utarte schematy edukacji przedszkolnej.

Program:

 1. Rola kreatywności w życiu współczesnego człowieka.
 2. Etapy rozwoju kreatywności dziecka.
 3. Diagnoza poziomu kreatywności dziecka.
 4. Czynniki wspierające i blokujące dziecięcą kreatywność.
 5. Metody, techniki budujące zdolności twórcze dziecka.
 6. Praktyczne przykłady zastosowania technik twórczego myślenia
  w edukacji przedszkolnej: skojarzenia, mapowanie, myślenie transformacyjne, kombinatoryczne, pytajne, synestezja.
 7. Prezentacja inspiracji do twórczej pracy nauczyciela: bibliografia, kreatywne programy do realizowania na terenie placówki, przykłady placówek działających w duchu kreatywności innowacyjności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY