Bajkoterapia jako wprowadzenie
do rozumienia wartości oraz kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację pierwszego i drugiego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie bajkoterapii jako metody, która pozwala łączyć różnorodne treści edukacyjne np. edukację społeczną, emocjonalną, aksjologię, filozofię.

 • przekazanie wiedzy na temat sposobów diagnozowania potrzeb grupy i odpowiadania na nie za pomocą bajkoterapii,

 • zaprezentowanie, jak umiejętnie korzystać z dostępnej literatury oraz gotowych scenariuszy zajęć dotyczących wartości
  i modyfikować je, by jak najlepiej służyły potrzebom dzieci.

bajkoterapia w przedszkolu
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, którzy poszukują metod aby wprowadzać dzieci w świat wartości oraz kształtować w nich postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno.

 1. Podstawowe informacje o bajkoterapii.
 2. Aksjologiczny wymiar zajęć.
 3. Etyka dla dzieci – wprowadzenie w świat wartości.
 4. Podstawowe zasady organizacji zajęć o wartościach i zadania nauczyciela.
 5. Sposób wprowadzania treści aksjologicznych na zajęciach
  z dziećmi.
 6. Łączenie bajkoterapii z innymi metodami i formami pracy.
 7. Interesujące pozycje bibliograficzne do zastosowania w pracy
  z dziećmi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY