Spotkania z rodzicami – budowanie relacji
i postępowanie w sytuacjach trudnych

Metody budowania dobrej i owocnej relacji z rodzicami

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają autorski, oparty na 20 letnim doświadczeniu pracy
  w szkole model wspierający nauczyciela w przygotowaniu
  i przeprowadzeniu spotkania grupowego i indywidualnego
  z rodzicami,
 • zdobędą umiejętności określania celu spotkań i korzystania z modelu,
 • nauczą się ustalać cel spotkania,
 • nauczą się korzystać z modelu aby przygotować spotkanie indywidualne i grupowe,
 • nauczą się rozpoznawać i reagować na wyzwania podczas spotkań ( 4 narzędzia ).
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Nieodłącznym elementem pracy nauczyciela jest przygotowanie
i prowadzenie spotkań z rodzicami. Aby były konstruktywne i efektywne trzeba je dokładnie i świadomie przygotować. Dobrze określić cel spotkania i mieć gotowe narzędzia do wykorzystania w sytuacjach trudnych. O tym właśnie będzie to spotkanie.

 1. Spotkanie indywidualne czy grupowe?
 2. Spotkania trójstronne
 3. Cel spotkań indywidualnych i grupowych
 4. Model struktury i przebiegu spotkań indywidualnych i grupowych
 5. Wyzwania podczas spotkań – jak się przygotować i jak sobie nimi radzić

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych  przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY