Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - planowanie i organizowanie zajęć

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady planowania i organizowania zajęć wwr oraz ewaluacji podejmowanych działań zgodnie z przepisy prawa oświatowego, 
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. funkcjonalnej diagnozy dziecka,
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. stymulowania rozwoju bazowych systemów, których prawidłowy rozwój warunkuje rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka,
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. współpracy z rodzicami dziecka oraz z innymi specjalistami,
 • dowie się, jak zaplanować i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka, a także przeprowadzić ewaluację w celu zaplanowania kolejnych działań.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować
i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie
z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka.

 1. Planowanie i organizowanie oraz ewaluacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań zgodnych
  z potrzebami dziecka – jak ją prowadzić?
 3. Rola układów bazowych w rozwoju małego dziecka – prawidłowy rozwój a zaburzenia, dysharmonie i trudności rozwojowe.
 4. Zasady i strategie stymulacji bazowych dla rozwoju małego dziecka układów sensorycznych.
 5. Współpraca z rodzicami i innymi specjalistami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY