Aktywny przedszkolak, czyli jak projektować optymalną przestrzeń rozwojową dziecka

Czego potrzebuje dziecko, by prawidłowo się rozwijać

Cel szkolenia:

 • uczestnicy dowiedzą się, jak projektować przestrzeń rozwojową dzieci w wieku przedszkolnym, by dbać o ich optymalny rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny, społeczny.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • dowie się, czego potrzebuje dziecko, by prawidłowo się rozwijać w sferach: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej,
 • zdobędzie niezbędne do planowania i organizowania codziennej pracy informacje na temat procesów neurorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym,
 • pozna strategie wpierania rozwoju zgodne z naturalnymi potrzebami przedszkolaka,
 • nauczy się planować i organizować przestrzeń rozwojową
  w przedszkolu w oparciu o wiedzę na temat naturalnych procesów uczenia się.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniej stymulacji, dlatego dorośli, którzy projektują jego przestrzeń rozwojową, by możliwie najlepiej je wspierać, muszą wiedzieć, jak przebiega naturalny rozwój dziecka i co robić, by zorganizować taką przestrzeń, żeby każde dziecko rozwijało się na miarę swoich możliwości w sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a tym samym by nabywało kompetencje potrzebne mu do codziennego funkcjonowania
w środowisku rówieśniczym, w przedszkolu, a później w szkole.

 1. Aktywność rzeźbi mózg, czyli znaczenie ruchu w rozwoju dziecka.
 2. Systemy bazowe dla rozwoju przedszkolaka oraz strategie ich stymulacji w celu zapewnienia dziecku optymalnego rozwoju.
 3. Jak zadbać o integrację procesów sensorycznych podczas codziennych aktywności?
 4. Jak wspierać rozwój poznawczy i jak kształtować twórcze myślenie dziecka?
 5. Jak zadbać o rozwój społeczny i emocjonalny?
 6. Dlaczego leniuchowanie i sen są tak ważne dla rozwoju dziecka?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY