Pomóż mi się skoncentrować – zabawy
i ćwiczenia rozwijające koncentrację
i uwagę przedszkolaków

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

– dowiedzą się, od czego zależy umiejętność koncentracji uwagi,

– poznają zasadę 3R do zastosowania w pracy z dziećmi
  z deficytem 
uwagi,

– otrzymają propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających koncentrację i uwagę przedszkolaków.

koncentracja, uwaga
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja uwagi.

2. Neurobiologia, a koncentracja uwagi.

3. Czynniki warunkujące umiejętność koncentracji uwagi.

4. Zaburzenia koncentracji uwagi jako czynnik ryzyka niepowodzeń edukacyjnych.

5. Stosowanie zasady 3R u dzieci z deficytem uwagi.

6. Zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentrację i uwagę przedszkolaków:

 • paluszkowe,
 • motoryki małej i dużej, 
 • poszerzające pole widzenia,
 • z elementami jogi i mindfulness.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY