Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu – zapobieganie, reagowanie, wyciszanie

Nauczyciele odpowiednio reagują na zachowania trudne uczniów ze spektrum autyzmu, powodując ich minimalizowanie /wygaszanie

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna strategie pozwalające minimalizować trudne zachowania uczniów ze spektrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje nt. przyczyn występowania trudnych zachowań z punktu widzenia funkcjonowania mózgu nieneurotypowego,
 • będzie potrafił planować i realizować działania profilaktyczne
  w celu minimalizowania zachowań trudnych oraz reagować
  w sytuacji wystąpienia zachowania nieakceptowalnego społecznie.

 

szkolenie rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zachowanie jako odpowiedź adaptacyjna mózgu.
 2. Zachowania nieakceptowalne społecznie u uczniów ze spektrum autyzmu – przyczyny, przebieg, następstwa.
 3. Analiza zachowania – procedury postępowania.
 4. Wybrane strategie wyciszania zachowań nieakceptowalnych społecznie.
 5. Zachowania trudne osób z autyzmem – profilaktyka.
 6. Analiza przypadku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY