Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli. Czym jest i dlaczego działa?

Przykładowe narzędzia i techniki komunikacji z dziećmi

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej i wspierającej komunikacji z dziećmi w przedszkolach i szkołach,
 • pomysły na pozytywne rozwiązania dla różnych trudności wychowawczych, takich jak: brak współpracy, agresja, zniechęcenie, konflikty rówieśnicze,
 • zdobycie narzędzi i sprawdzonych rozwiązań, jak wspierać dzieci i skutecznie zachęcać do współpracy, wspierając ich poczucie własnej wartości.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawowe założenia podejścia „Pozytywna Dyscyplina”, jej fundamenty oraz wskazówki do wprowadzania metody w swojej placówce,
 • zdobędzie podstawową wiedzę nt. złości, jej wyrażania oraz przyczyn niewłaściwego zachowania dzieci oraz przykładowe narzędzia do skuteczniejszej, bardziej empatycznej
  i wspierającej komunikacji,
 • nauczy się konstruować empatyczne, skuteczne, asertywne komunikaty, zachęcające dzieci do współpracy.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny:
  – geneza,
  – założenia,
  – fundamenty.
 2. Tworzenie listy kompetencji życiowych i umiejętności społecznych kontra wyzwania ze strony dzieci. Rola modelowania dorosłego
  i relacji z dzieckiem.
 3. Zadawanie pytań zamiast wydawania poleceń.
  – Jak zadawać pytania zachęcające do współpracy? – przykładowe narzędzia do komunikacji.
 4. O złości i frustracji. Jak zadbać o siebie i jak zadbać o uczniów?
 5. Przyczyny niewłaściwych zachowań u dzieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY