Jak oceniać, by uwzględniać potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów
w procesie dydaktycznym

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • nauczyciele rozumieją wpływ sposobu oceniania na motywację uczniów oraz na efektywność uczenia się,
 • nauczyciele projektują proces oceniania się zgodnie
  z naturalnymi potrzebami mózgu, uwzględniając potrzebę doceniania i informacji zwrotnej.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna strategie kształtowania nastawienia na rozwój,
 • zdobędzie informacje na temat oceniania oparte na współczesnych badaniach z zakresu psychologii, samorozwoju
  i neurobiologii połączonych z praktycznymi rozwiązaniami doświadczonego nauczyciela,
 • nauczy się planować zajęcia, podczas których ocenianie służy rozwojowi uczniów.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ocenianie w szkole zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 2. Po co ocenianie w szkole czyli ocenianie z perspektywy ucznia, rodzica, nauczyciela.
 3. Ocenianie a indywidualizacja procesu uczenia się.
 4. Ocenianie przez docenianie, czyli jak aktywować mózg do wysiłku.
 5. Nastawienie na rozwój czy nastawienie na trwałość – co kształtujemy?
 6. Nowy wymiar motywacji w kontekście potrzeb współczesnego świata.
 7. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Koszt szkolenia – 1890 zł brutto
 • Maksymalna ilość uczestników – 40 osób
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY