Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • nauczyciele wiedzą, jak zapobiegać zmęczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne młodego człowieka.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna strategie zapobiegania zmęczeniu cyfrowemu,
 • zdobędzie informacji nt. najnowszych badań dotyczących zmęczenia cyfrowego dzieci i młodzieży oraz na temat trudności, z którymi borykają się dzisiaj młodzi ludzie,
 • nauczy się planować działania profilaktyczne oraz wsparcie dzieci i młodzieży w celu zapobiegania / minimalizowania zmęczenia cyfrowego,
 • nauczy się wspierać rodziców dzieci w podejmowaniu aktywności mających na celu zapobieganie / minimalizowanie skutków zmęczenia cyfrowego dzieci i młodzieży.
Szkolenia dla rad pedagogicznych
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 • Jak żyć w usieciowionym świecie, w którym w ciągu jednego dnia dociera do nas tyle informacji, ile do człowieka w średniowieczu docierało przez całe życie?
 • Jak radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, których
  w naszej rzeczywistości jest coraz więcej?
 • Czym karmić mózgi, by pracowały możliwie najlepiej?
 • Jak rozpoznać sytuację kryzysu?
 • Jak wspierać młodych ludzi, by radzili sobie w cyfrowym świecie?

Treści:

 1. Świat, który nas ukształtował a współczesny świat.
 2. Ewolucja – podstawa życia na Ziemi.
 3. Emocje – strategie przetrwania.
 4. Cyfrowa siła przyciągania.
 5. Multitasking.
 6. Informacyjne tsunami.
 7. Pokolenie instant.
 8. Funkcjonowanie w kryzysie.
 9. Jak wylogować mózg.
 10. Jak żyć w usieciowionym świecie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY