Aktualności prawne

Wsparcie finansowe

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Do 31 października 2022 roku dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do swoich organów prowadzących o finansowe wsparcie na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada 2022 roku.

 

W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać:

 1. w Kierunku interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,
 2. w Kierunku interwencji 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne – na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.

Z Programu w 2023 roku mogą skorzystać:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 • publiczne i niepubliczne:
  – szkoły podstawowe,
  – szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych
  i szkół policealnych prowadzących kształcenie
  w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  – szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające
  w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.
Źródło i cały tekst:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nabor-wnioskow-na-2023-rok-do-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20

 

 
Zabawy językowe wprowadzające do nauki czytania
Źródło Pixabay

Granty dla młodzieży

„Generacja V4” – edycja jesienna

Szkoły, kluby sportowe i organizacje młodzieżowe mają możliwość złożenia wniosków w ramach programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4”. Na realizację wspólnych działań młodzieży (12-30 lat) z państw Grupy Wyszehradzkiej można otrzymać dofinansowanie do 10 tys. euro. Propozycje projektów można składać do 31 października br.

Zasady dofinansowania

Projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi
z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej. Może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą).
W ramach projektu należy zrealizować co najmniej:

 • jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron,
 • jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Zakres tematyczny projektów 

Ponadto należy wybrać jeden z 6 obszarów tematycznych „Generacja V4” lub też stworzyć własny:

Zrównoważony rozwój i odporność

Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

Dziedzictwo i pamięć

Wspólna historia i wspólna przyszłość, m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

Zdrowie i aktywny styl życia

Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Sztuka i kultura

Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie

Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość

Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

 

Źródło i cały tekst:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/granty-dla-mlodziezy-w-ramach-programu-generacja-v4–edycja-jesienna

 

 
szkolenia rad pedagogicznych
Źródło Freepik

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

II edycja konkursu „Dobry Obywatel”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu „Dobry Obywatel”. Celem inicjatywy jest promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada.

Zadanie konkursowe 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej gry lub quizu. Praca może być wykonana techniką tradycyjną (praca plastyczna) lub z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Powinna nawiązywać do tematu konkursu. 

Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII, z uwzględnieniem następujących kryteriów: spełnienie wymogów formalnych (warunek konieczny), potencjał edukacyjny pracy konkursowej, oryginalność/kreatywność pomysłu, zgodność z tematem, walory estetyczne.

Na laureatów czekają wartościowe nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zgłoszenie, w imieniu uczestnika, musi przesłać nauczyciel lub dyrektor szkoły. 

Założenia konkursu 

Głównym celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów do rozmów o patriotyzmie, roli polskich zwyczajów i tradycji, aktywności społecznej i obywatelskiej. 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich rozpoczyna się już na najwcześniejszych etapach edukacji, dlatego ważne jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

Źródło i cały tekst:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ii-edycja-konkursu-dobry-obywatel–zachecamy-do-udzialu

 

 
Konkurs
Źródło MEiN

CodeWeek

Włącz się w Europejski Tydzień Kodowania

W 2022 roku Europejski Tydzień Kodowania odbędzie się
w dniach od 8 do 23 października!!!

Do udziału w wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Kodowania zachęcamy przede wszystkim szkoły na wszystkich szczeblach kształcenia, a także nauczycieli wszystkich przedmiotów, dzięki którym uczniowie będą mogli skorzystać z możliwości zapoznania się ze światem programowania i kreatywności w świecie cyfrowym. Dowiedz się więcej na temat inicjatywy oraz organizacji własnych wydarzeń ze strony internetowej skierowanej do nauczycieli: CodeWeek.eu/Schools

W 2021 roku w wydarzeniach Tygodnia Kodowania wzięło udział 4 miliona uczestników mieszkających
w ponad 80 krajach na całym świecie.

Przeciętny uczestnik miał 11 lat, a kobiety i dziewczynki stanowiły w 2021 r. 49% wszystkich osób, które wzięły udział w projekcie. 88% wydarzeń organizowanych
w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania odbyło się w szkołach, co wskazuje na sukces działań wspierających nauczycieli podczas edycji realizowanej
w 2021 r.

Każdy może zorganizować własne wydarzenie lub wziąć udział w różnych aktywnościach. Wybierz temat i grupę odbiorców, a następnie dodaj aktywność do mapy.

Źródło i więcej informacji:

https://codeweek.eu/about

 

 

 
Źródło Freepik

Szkolne budżety obywatelskie

Kampania edukacyjna dotycząca budżetów partycypacyjnych oraz szkolnych budżetów obywatelskich – materiały edukacyjne

Rusza kampania edukacyjna dotycząca budżetów partycypacyjnych oraz szkolnych budżetów obywatelskich. Jej celem jest rozwój aktywności oraz wzrost kompetencji wśród uczniów i młodzieży w zakresie działań społecznych.

Zapraszamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych dla uczniów z klas VII-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach kampanii powstał scenariusz lekcji oraz karta pracy (formularz zgłoszeniowy i karta do głosowania). Materiały umożliwiają uczniom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania budżetów obywatelskich.

Źródło i cały tekst:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkolne-budzety-obywatelskie–kampania-edukacyjna

 

 
Źródło Freepik

Badanie Rzecznika Praw Dziecka

Dzieci optymistyczniej oceniają szkołę niż ich rodzice

Co piąty uczeń negatywnie ocenia swoją szkołę. To lepiej niż ich rodzice – z funkcjonowania oświaty niezadowolonych jest aż połowa rodziców uczniów. Matki są większymi pesymistkami niż ojcowie, nie ma zaś przy takich ocenach większego znaczenia miejsce zamieszkania rodziców, ich wiek czy status materialny.

Z badań wynika, że na niezadowolenie ze środowiska szkolnego wskazywało 22 procent uczniów II klas szkół podstawowych, zaś aż 50 procentom rodziców takich uczniów wydawało się, że ich dzieci nie są zadowolone ze szkoły. W przypadku uczniów VI klas szkół podstawowych – było to odpowiednio 20 i 50 procent. Z kolei 18 procent uczniów szkół średnich wyrażało niezadowolenie ze szkoły, a ich rodzicom w 43 procentach tak się wydawało.

Źródło i cały tekst:
https://www.prawo.pl/oswiata/ocena-szkoly-przez-dzieci-i-rodzicow-raport-rpd,517677.html

 

 
Źródło Pixabay

Mobilne Laboratoria Przyszłości

Mobilne Laboratoria Przyszłości w październiku - sprawdź, gdzie będziemy!

Mobilne Laboratoria Przyszłości w kolejnym miesiącu odwiedzają dziesiątki szkół i szkolą tysiące uczniów. Sprawdź, gdzie będziemy!

Laboratoria Przyszłości to największa inwestycja Państwa w nowoczesną edukację, z której korzystają już miliony uczniów w całym kraju. Nowoczesne wyposażenie o wartości 1 mld zł – takie jak drukarki 3D, gogle VR, roboty czy mikrokontrolery – jest już we wszystkich polskich szkołach!

Kilkanaście ekip Mobilnych Laboratoriów Przyszłości od ponad miesiąca jest już w trasie, aby wspierać uczniów w odkrywaniu szkolnych supermocy i rozwijaniu kompetencji przyszłości. Mobilne Laboratoria Przyszłości to nauka i zabawa w jednym. Podczas zajęć młodzi odkrywcy zgłębiają tematykę druku 3D oraz elementy podstaw sztucznej inteligencji. 

Program cieszy się olbrzymim zainteresowaniem szkół – już ponad 2 tysiące z nich zdecydowało się zaprosić Mobilne Laboratoria Przyszłości, a w samym pierwszym miesiącu odwiedziliśmy ich już ponad 100.

Sprawdź pełną listę miast: gov.pl/web/laboratoria/gdzie-bedziemy 

Każda szkoła może zgłosić się do udziału w bezpłatnych warsztatach i zaprosić edukatorów do siebie, aby uczniowie mogli jeszcze lepiej korzystać ze sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości. W tym celu wystarczy wypełnić prosty formularz https://form.govtech.gov.pl/ankieta/801363/zgloszenie-szkol-do-udzialu-w-mobilnych-laboratoriach-przyszlosci.html

Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria/mobilne-laboratoria-przyszlosci-w-pazdzierniku

 
Grafika programu Mobilne Laboratoria Przyszłości

Konkurs

Poznaj Polską na sportowo – konkurs wiedzy o piłce nożnej z nagrodami!

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Związek Piłki Nożnej zapraszają uczniów w wieku od 6 do 19 lat do udziału w konkursie wiedzy o piłce nożnej. Do wygrania ciekawe nagrody m.in. zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej na PGE Narodowym w Warszawie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I (online) rozgrywany jest do 5 października 2022 r. – aby wziąć w nim udział uczeń powinien rozwiązać quiz online na stronie www.laczynaspilka.pl/quiz wybierając właściwą kategorię wiekową. Po zakończeniu quizu należy podać e-mail rodzica lub opiekuna prawnego na który wysłany zostanie mail z linkiem do formularza rejestracyjnego. Quiz można wypełniać dowolną liczbę razy i rejestrować dowolną liczbę wyników. Zwycięzcami tego etapu będzie 25 chłopców i 25 dziewczynek z najlepszym wynikiem w swoim województwie w swojej kategorii wiekowej. Zwycięzców zaprosimy do finałów wojewódzkich!

Etap II (wojewódzki) będzie rozgrywany stacjonarnie od 10 października do 7 listopada 2022 r. i wezmą w nim udział zwycięzcy etapu I. Na zwycięzców tego etapu czekają dwa zaproszenie do Warszawy na mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowym w dniu 16 listopada 2022 r. oraz udział w wielkim finale konkursu.

Etap III (Wielki Finał) odbędzie się 17 listopada 2022 r. w studiu Telewizji Polskiej w Warszawie. Wielki Finał zostanie rozegrany w formacie Wielkiego Testu Wiedzy w programie telewizyjnym na żywo.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu. Pomocne w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi będą przygotowane materiały historyczne opublikowane w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego.

Źródło i cały tekst: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polska-na-sportowo–konkurs-wiedzy-o-pilce-noznej-z-nagrodami

Grafika projektu Poznaj Polskę na sportowo

Mobilne Laboratoria Przyszłości

Ruszyły zapisy szkół na warsztaty w ramach projektu „Mobilne Laboratoria Przyszłości”

Szkoły wyposażone w sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” mogą zgłaszać się do udziału w specjalnych warsztatach i lekcjach pokazowych, które będą prowadzone przez cały rok szkolny we wszystkich województwach w ramach projektu „Mobilne Laboratoria Przyszłości”.

Mobilne laboratoria to 16 wyposażonych w nowoczesny sprzęt busów, które będą odwiedzały szkoły we wszystkich województwach. W ramach projektu specjalne ekipy edukatorów będą prowadziły lekcje pokazowe w szkołach.

Zajęcia warsztatowe będą prowadzone dla grup 10-15 osobowych. W czasie wizyty w szkole każdy z edukatorów będzie mógł poprowadzić 4-5 godzin lekcyjnych. W ciągu jednego dnia grupa dwóch edukatorów przeprowadzi w jednej szkole łącznie 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia pokazowe będą dotyczyć dwóch bloków tematycznych.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny dostępny na TEJ STRONIE.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/ruszyly-zapisy-szkol-na-warsztaty-w-ramach-projektu-mobilne-laboratoria

Źródło Pixabay

Konkurs Dla Uczniów Szkół Podstawowych

Ogólnopolski konkurs „Jestem Eko” dla klas IV-VIII

Konkurs „Jestem Eko” skierowany jest do uczniów tworzących szkolne koła przyrodnicze i ma być uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ekologii. Jest propozycją na ciekawe zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami „bycia eko”. Zapoznają się również, m.in. z pojęciami np.: upcyklingu, zero waste, oszczędzania zasobów, bioróżnorodności, działania pro natura.
Udział w konkursie można zgłosić do 14 października br.

Na konkurs składają się cztery zajęcia edukacyjne, których tematyka jest ściśle powiązana z życiem codziennym:

 1. „Jestem Eko”, cz. I, czyli wdrażanie eko-nawyków w codziennym życiu
 2. „Jestem Eko”, cz. II, czyli eko-oszczędzanie
 3. „Jestem Eko”, cz. III, czyli wspieranie przyrody
 4. „Jestem Eko”, cz. IV, czyli eko-szkoła – wprowadzanie eko-zmian w szkole

 

Cykl „Jestem Eko” zamyka zadanie konkursowe, czyli Eko-Działanie, które ma być podsumowaniem zdobytej wiedzy i wykorzystaniem jej w praktyce. Ma ono zachęcić uczniów do dalszego działania na rzecz ochrony środowiska.
 
Udział w konkursie i materiały edukacyjne przesyłane przez organizatorów są bezpłatne.
 
Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie postaw pro natura w codziennym życiu:
 
 • zachęcenie do wdrażania prostych i praktycznych działań chroniących środowisko,
 • wzbudzenie świadomości ekologicznej
  w codziennym życiu,
 • poszerzenie wiedzy ekologicznej poprzez wspólną pracę w grupie, czynny udział w zajęciach
  i zyskanie doświadczenia,
 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • wzbudzenie kreatywności i aktywności,
 • promowanie dobrych praktyk ekologicznych,
 • wzbudzenie szacunku do otaczającego środowiska naturalnego,
 • uczynienie z uczniów ambasadorów działań
  i zachowań ekologicznym w ich najbliższym otoczeniu (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła).
Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Edukacji i Nauki i Polskie Radio.     

 

 
Źródło i cały tekst: 

https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-jestem-eko

 
Działania ekologiczne
Źródło Freepik

Matura w formule 2023

Próbny egzamin maturalny – informacja CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informacje dotyczące testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).
 
Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, zaleca się, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu:

 • informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie,
 • diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych cyfrą lub liczbą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów. Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

Źródło i cały tekst: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/probny-egzamin-maturalny–informacja-cke?fbclid=IwAR19bdHDDPlqP5UKnmMn_ZaqchJMMPoMgt6RassmvmdlIUXIQO17naHcmvM

 
Źródło Pixabay

Karta nauczyciela

Umowy o pracę nauczycieli, a zmiany w przepisach. MEiN wyjaśnia co robić po 1 września

Od 1 września 2022 r. nauczyciel posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, dla celów płacowych traktowany jest jak nauczyciel początkujący – przypomina resort edukacji. 

W opublikowanym komunikacie MEiN odniósł się do kwestii umów o pracę nauczycieli kontraktowych w roku szkolnym 2022/2023 w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Resort zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), od 1 września 2022 r. nauczyciel posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, dla celów płacowych traktowany jest jak nauczyciel początkujący. 

Źródło i cały tekst: 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/umowy-o-prace-nauczycieli-zmiany-w-przepisach-mein-wyjasnia-co-robic-po-1

 
Źródło WyEdukowani

Nowy program

Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

Nowy program, w ramach którego udziela się dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 • zakupem nieruchomości;
 • budową obiektu;
 • dostosowaniem obiektu;
 • zakupem wyposażenia.
Wnioski można składać do 23 września 2022r.

Podmioty uprawnione do udziału w programie:

 • organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 • podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Cele programu:

 • wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświatyi wychowania, uprawnionych do udziału w programie;
 • podniesienie jakości i zwiększenie liczby działań realizowanych przez podmioty uprawnione do udziału w programie, na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, zgodnych z polityką oświatową państwa, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 • rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej;
 • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

Źródło i cały tekst: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-potencjalu-infrastrukturalnego-podmiotow-wspierajacych-system-oswiaty-i-wychowania

 
Źródło Pixabay

Pedagog specjalny

Realizacja zajęć rewalidacyjnych przez nauczycieli pedagogów specjalnych

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przez pedagogów specjalnych jest jednym z zadań, a nie podstawowym zajęciem pedagoga specjalnego, bowiem zapewnienie zajęć rewalidacyjnych jest elementem realizacji kształcenia specjalnego, którego finansowanie zapewnione jest w ramach dodatkowych, zwiększonych wag określonych w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zajęcia te prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym dodatkowo zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (tzw. nauczyciele wspomagający) – nauczyciele przedmiotu.

Praktyka polegająca na powierzeniu pedagogom specjalnym realizacji, jedynie zajęć rewalidacyjnych jest nieprawidłowa i niezgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610), a także koliduje z ratio legis przepisów wprowadzających standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów.

Źródło i cały tekst: 

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/realizacja-zajec-rewalidacyjnych-przez-nauczycieli-pedagogow-specjalnych–informacja-mein?fbclid=IwAR1rPLUuAZYM3ek2bJ5rLmUMw_dTkn4LcdjOA32LXfsqbAWCmfQeGOG_yKI

 
organizacja pomocy
Źródło Pixabay

Badanie Rzecznika Praw Dziecka

Dzieci chcą, ale już nie potrafią oderwać się od mediów społecznościowych

Media społecznościowe stały się nowym nałogiem dzieci i młodzieży. 13 procent młodszych dzieci i aż 15 procent młodzieży jest uzależnionych od social mediów. Co trzeci nastolatek spędza tam kilka godzin dziennie, a wielu z nich nawet 12 godzin! Młodzi chcą ograniczyć korzystanie z sieci, ale im się nie udaje, przez co zaniedbują inne zajęcia – wynika z ogólnopolskich naukowych badań jakości życia dzieci i młodzieży zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka

Badanie pokazuje, że dzieci i młodzież często nie radzą sobie z próbami ograniczenia czasu poświęcanego na media społecznościowe. Czują się źle, gdy są poza siecią, a korzystanie z social mediów jest ich sposobem na poprawę samopoczucia. To objawy uzależnienia. Musimy pomóc im rozwijać alternatywne formy spędzania czasu, uczyć organizacji czasu wolnego i zachęcić do budowania zdrowych relacji w świecie realnym – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Źródło i cały tekst: https://brpd.gov.pl/2022/01/13/badanie-rpd-dzieci-chca-ale-juz-nie-potrafia-oderwac-sie-od-mediow-spolecznosciowych/

 
Źródło Freepik

Badanie Rzecznika Praw Dziecka

Co piąte dziecko czuje się odrzucone przez rówieśników

Co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia przez rówieśników, podobnie czuje 16 procent starszej młodzieży. Gorsze relacje z rówieśnikami mają młodzi w miastach i z rodzin o niskim statusie materialnym. Wyniki ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka, pokazują także, że co drugi nastolatek czasami obawia się agresywnej reakcji ze strony swoich koleżanek i kolegów.

Wyniki badań w obszarze relacji rówieśniczych to kolejny po badaniu samopoczucia psychicznego dzieci i młodzieży niepokojący sygnał. Badania wskazują na wysoki odsetek młodych, którzy odczuwają odrzucenie przez rówieśników, a nawet boją się koleżanek i kolegów. Diagnozowana przemoc rówieśnicza wymaga pilnego podjęcia działań zaradczych, które pomogą w budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji rówieśniczych.

Źródło i cały tekst: https://brpd.gov.pl/2021/11/24/badanie-rpd-co-piate-dziecko-czuje-sie-odrzucone-przez-rowiesnikow/

wykluczenie w klasie
Źródło Freepik

Badanie Rzecznika Praw Dziecka

Młodzi potrzebują pilnej pomocy psychologicznej

Co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. Gorsze samopoczucie mają starsze dziewczęta i młodzież z dużych miast. Połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie. Wyniki ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka, wykazują także na bardzo niepokojący stan psychiczny młodych z rodzin o niższym statusie majątkowym.

Wyniki zleconych przeze mnie największych od dwóch dekad ogólnopolskich badań naukowych w obszarze samopoczucia psychicznego dzieci i młodzieży wskazują na poważne zagrożenie zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją wśród wielu z nich. Jeśli tak znaczna liczba dzieci nie odczuwa radości i czuje się samotna, a niemal połowa młodzieży twierdzi, że miewa wszystkiego dość, to musimy szybko znaleźć odpowiedzi na pytania: dlaczego tak jest i jak im pomóc. Potrzebne są natychmiastowe działania zaradcze – alarmuje Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

 

Źródło i cały tekst: https://brpd.gov.pl/2021/11/05/mlodzi-potrzebuja-pilnej-pomocy-psychologicznej-alarmujace-wyniki-badania-rzecznika-praw-dziecka/

pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Źródło Freepik

Nowy projekt

„Poznaj Polskę” – projekt realizowany pod patronatem MEiN

Ciekawy pomysł na wycieczkę szkolną oraz możliwość zrealizowania jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok z zakresu edukacji patriotycznej. Projekt zakłada dofinansowanie do wyjazdu w wysokości 80 % kosztów dla każdej szkoły, która zgłosi swój udział w programie. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Wysokość przyznanych środków różnić się będzie w zależności od czasu trwania wycieczki.

Jak dowiadujemy się ze strony MEiN: „W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów…”

Źródło i cały tekst: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske–nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki-ustanowione

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske 

Źródło Pixabay

Stanowisko MEN

Czy nauczyciel na kwarantannie może pobierać pełne wynagrodzenie?

Nauczyciel, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Równocześnie pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy zdalnej.

Czy nauczyciel, który z powodu wykrycia w szkole zakażenia koronawirusem trafił na kwarantannę może
w tym czasie prowadzić lekcje zdalne i otrzymywać wynagrodzenie w pełnej wysokości?
Z takim pytaniem do ministra edukacji narodowej zwróciła się posłanka Katarzyna Kretkowska z SLD.

W odpowiedzi na jej zapytanie wiceminister edukacji Maciej Kopeć zaznaczył, że kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy, a nauczyciel przebywający
w izolacji może prowadzić lekcje online jeśli uzgodni to wcześniej z pracodawcą.

Kopeć przypomniał, że będąc na kwarantannie nauczyciel nie może wykonywać pracy poza miejscem odbywania kwarantanny, a więc na przykład na terenie szkoły.

– Nauczyciel, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy – zaznacza Maciej Kopeć. – Równocześnie pracodawca –
w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić,
czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy zdalnej.

Tylko w takim wypadku nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 100 procent. Jeśli natomiast z różnych powodów nie będzie wykonywał pracy w czasie kwarantanny wówczas otrzyma jedynie 80 proc. wynagrodzenia, bo – jak tłumaczy MEN – “decyzja o kwarantannie będzie wywoływała wtedy takie same skutki prawne pod względem pracowniczym
i ubezpieczeniowym jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania”.

Źródło: https://www.miastopociech.pl/

Źródło Pixabay

Wdrożenie

PPK u małych pracodawców samorządowych będzie łatwiejsze!

Zgodnie z nową regulacją wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa będzie mógł,
w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Zgodnie z nową regulacją wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa będzie mógł, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Wybór będzie dokonywany w porozumieniu
z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.

Rozwiązanie ma charakter fakultatywny, z którego organ wykonawczy będzie mógł, ale nie będzie musiał skorzystać

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ppk-w-samorzadach-wojt-wybierze-instytucje-zarzadzajaca-ppk-dla-jednostek