Obserwacja, omówienie i opiniowanie lekcji otwartych w ramach awansu i nie tylko

Jak ocenić lekcję zgodnie z przyjętymi w rozporządzeniu punktami?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 16.05.2024.
Godz.: 17.00 – 19.15

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 1. Jak przygotować zajęcia zgodnie z metodyką nauczania?
 2. Jak omówić i zaopiniować zajęcia w obszarze: poprawności merytorycznej i metodycznej, realizacji celu zajęć, indywidualizacji, dostosowana metod i form pracy, udzielania informacji zwrotnej. 
 3. Jak omawiać zajęcia pod kątem interpersonalnych umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem?
 4. Jak ocenić lekcję zgodnie z przyjętymi w rozporządzeniu punktami?
 5. Jak napisać opinię z przeprowadzonych zajęć, żeby spełniała wymogi formalne?

Uczestnicy otrzymają:

 • sprawdzone arkusze obserwacji lekcji,
 • wzory/przykłady pozytywnych opinii o zajęciach, które były przygotowywane w ramach prowadzonych obserwacji na potrzeby Kuratorium Oświaty,
 • dokumentację formalną wymaganą przy powołaniu komisji opiniującej: zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji opiniującej zajęcia przeprowadzone przez nauczyciela początkującego, określenie wymiaru zajęć, wzór opinii. 
 • będą również mieli możliwość ocenić zajęcia zgodnie
  z przyjętymi kryteriami oraz współtworzyć opinię do zaproponowanej w ramach warsztatu mini lekcji.
  Szkolenie ma charakter praktyczny.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

lekcje otwarte w awansie
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela obligują dyrektorów do wskazania/powołania komisji opiniującej lekcje otwarte. Celem niniejszego szkolenia jest wsparcie dyrektorów szkół, mentorów oraz nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w obszarze metodyki prowadzenia zajęć.

Poniżej przesyłamy listę najczęściej zadawanych pytań przez nauczycieli i dyrektorów przed lekcją pokazową, która od 1 września 2023 r. stała się obowiązkowym etapem ubiegania się o kolejny stopień awansu? 

Dyrektor: Jak sprawnie wskazać/powołać Komisję? Jak w myśl obowiązujących przepisów omówić lekcję pokazową? Jaką formę powinna mieć opinia o przeprowadzonych zajęciach, którą nauczyciel załącza do wniosku? Jak wspomagać nauczycieli w doskonaleniu metodyki warsztatu pracy?

Mentor: Jaka jest moja rola w awansie zawodowym?

Nauczyciel: Jak przygotować się do lekcji pokazowej? Na jakie aspekty szczególnie zwracać uwagę przy doborze metod i form pracy z uczniami? Jak gospodarować czasem? Jak zachęcić uczniów do udziału, żeby uzyskać zakładany efekt? Jak przygotować się do rozmowy o lekcji z Komisją? 

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia. 

 

Program:

I. Obserwacja w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela – podstawa prawna:

 • Kryteria poprawności merytorycznej i metodycznej zajęć otwartych.
 • Królowa nauk, czyli jak umiejętnie ocenić zajęcia w zakresie 30 punktów.
 • Zapoznanie z arkuszem obserwacji dostosowanym do potrzeb nowego rozporządzenia.

II. Planowanie lekcji – klasyka czy innowacyjność?

 • Mniej znaczy więcej. Jak umiejętnie zaplanować dobrą lekcję?
 • Struktura tradycyjna czy oryginalna – na co postawić podczas lekcji pokazowej?
 • Jak efektywnie wykorzystać innowacyjne metody i formy pracy
  w celu indywidualizacji pracy z uczniami?
 • Sprawdzone sposoby na zebranie informacji zwrotnej.
 • Kiedy sięgać po techniki informatyczne i komputerowe?

III. Warsztat – praktyka:

 • Zapoznanie z mini lekcją.
 • Jak umiejętnie omówić zajęcia stosując zasadę poprawnego udzielania informacji zwrotnej.
 • Formułowanie przykładowej opinii.

IV. Sesja Q&A

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

dr Sylwia Łukasik-Gębska

Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener, członek kolegium redakcyjnego „Dyrektora szkoły” w wydawnictwie Wolters Kluwer.
Staż prawniczy odbywała w Departamencie Prawa
w MEiN i w LEX-ie, gdzie brała udział przy opracowywaniu projektów tekstów jednolitych rozporządzeń MEiN, w pracach związanych
z opiniowaniem pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych. 

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert 
w komisjach ministerialnych, kuratoryjnych 
i samorządowych. 

Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.
Specjalizuje się w tematyce związanej z prawem oświatowym, reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i oceniania, indywidualizacji nauczania oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich
i europejskich dokumentach programowych. 

Od 24 lat związana z oświatą. Prowadzi zajęcia
w szkole oraz wykłady na uczelniach wyższych
i studiach podyplomowych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

16 maja 2024 r.

godz. 17:00 – 19:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online
platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty