Laboratoria przyszłości - wdrożenie, pomysły i wskazówki - szkolenie dopasowane do potrzeb szkoły

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • Uruchomienie sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości: np. drukarki 3d, okulary VR, roboty, płytki programowalne ect.
 • Nauka programu do projektowania 3d – Tinkercad
 • Praca z robotami i/lub płytkami programowalnym
 • Praca z innym sprzętem zakupionym w ramach programu.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasadę i technologię druku 3d
 • zdobędzie umiejętności obsługi robotów i korzystania z płytek programowalnych (lub innych sprzętów zakupionych w ramach programu)
 • nauczy się przygotowywać zajęcia angażujące uczniów
  z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli na kompleksowe wdrożenie Laboratoriów Przyszłości. Podczas szkolenia zostaną zainstalowane i zarejestrowane sprzęty i urządzenia zakupione w ramach projektu. Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu.

Program – przykładowy:

 1. Wprowadzenie do druku – zakładanie konta w Tinkercad
 2. Pierwszy projekt w Tinkercad
 3. Przygotowanie do druku i druk 3d
 4. Roboty i płytki programowalne w praktyce
 5.  Zajęcia angażujące uczniów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Program szkolenia zawsze jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb placówki i sprzętu jaki posiada placówka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Trener skontaktuje się przed szkoleniem
  w celu ustalenia przebiegu spotkania, posiadanego sprzętu i przygotowania technicznego wymaganego z Państwa strony.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY