Oceniamy czy dajemy informację zwrotną?

Poznanie celu i założeń udzielania informacji zwrotnej

 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna modele udzielania informacji zwrotnej , ich mocne strony i ryzyka,
 • pozna rolę komunikatów zachęty i doceniających, 
 • zdobędzie podstawowe informacje dotyczące budowania informacji zwrotnej,
 • nauczy się planować informację zwrotną kierowaną do ucznia, rodzica, innego nauczyciela, pracownika.
szkolenia rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Przy udzielaniu informacji zwrotnej warto zadać sobie kilka pytań:

 • Komu chcę udzielić informacji zwrotnej?
 • Co chcę przekazać?
 • Po co chcę to przekazać ( jaka jest moja intencja)?
 • Jak chcę to przekazać?
 • Jaki chcę mieć rezultat?
 • Kiedy i gdzie chce przekazać informację zwrotną?
 • A może jeszcze inaczej? Może chcę stworzyć warunki np. moim uczniom, aby mogli zrobić to samodzielnie?

Dlatego warto jest się do tego przygotować. I to właśnie zrobimy
w trakcie spotkania.

Program:

 1. Cel i założenia informacji zwrotnej.
 2. Modele konstruowania informacji zwrotnej, plusy i minusy – case study.
 3. Komunikaty zachęty i doceniające w informacji zwrotnej.
 4. Język: faktów, potrzeb, emocji, szacunku.
 5. Planowanie i przygotowanie informacji zwrotnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY