Od koncepcji do realizacji - generowanie
i wdrażanie pomysłów na innowację pedagogiczną

Innowacja wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa

Cele szkolenia:

 • doskonalenie umiejętności tworzenia interdyscyplinarnych scenariuszy projektów edukacyjnych,
 • zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązanymi wspierającymi proces budowania angażujących projektów i zajęć w trybie stacjonarnym i zdalnym,
 • omówienie przykładowej innowacji pedagogicznej.

Uczestnik:

 • pozna pomysły na innowacyjne projekty,
 • pozna narzędzia i metody uatrakcyjniające realizację innowacyjnych działań,
 • będzie wiedział, jak napisać interdyscyplinarny scenariusz projektu,
 • otrzyma przykład innowacji pedagogicznej,
 • będzie wiedział, jak wdrożyć innowacje metodyczną, a jak programową.
szkolenie rady pedagogicznej
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Ludzie kreatywni generują pomysły, innowatorzy wprowadzają je w życie. Dlatego innowacyjność nie istnieje bez kreatywności. W myśl powyższej maksymy szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Pomoże uczestnikom uporządkować wiedzę na temat wdrażania w szkole innowacji pedagogicznych. Zostaną omówione przykłady dobrych praktyk. Nauczyciele będą mieli przestrzeń do dzielenia się pomysłami na innowacyjne działania w szkole. W ramach szkolenia zostanie udostępniona innowacja pedagogiczna, którą nauczyciele będą mogli zmodyfikować do potrzeb szkoły. Innowacja wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa.

Program:

 1. Nowe trendy w edukacji: odkrywanie przez dociekanie, nauczanie problemowe, nauka krytycznego myślenia.
 2. Omówienie scenariuszy zajęć interdyscyplinarnych realizowanych w dwóch wariantach: stacjonarnym i zdalnym.
 3. Metody i formy pracy ( tradycyjne i ICT) wspierające realizację innowacyjnych działań, szczególnie związanych z zadaniami wynikającymi z kierunków polityki oświatowej państwa.
 4. Sesja Q&A.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY