Uczenie się przez doświadczenie

Omówienie aktywizujących metod uczenia opartych na doświadczaniu wraz z praktycznym warsztatem

Cele szkolenia:

 • Omówienie Cyklu Kolba
 • Przedstawienie korzyści płynących z uczenia metodą projektu
 • Narzędzia offline do pracy metodą projektu – projektujemy aplikację „na papierze”, czyli elementy Design Thinking
  z Marvell design
 • Angażujące metody pracy z wykorzystaniem narzędzi online
  – Nearpod

Uczestnik podczas szkolenia:

 • Pozna etapy Cyklu Kolba
 • Zdobędzie umiejętności pracy metodą projektu oraz projektu międzyprzedmiotowego
 • Potrafi przygotować zajęcia doświadczalne z wykorzystaniem narzędzi online i offline
Pomoc p-p - IPRT, WOPFU
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy przekonają się dlaczego warto uczyć przez doświadczanie. Poznają sposoby pracy projektowej z wykorzystaniem narzędzi online i offline. Szkolenie obejmuje również warsztat, na którym uczestnicy poznają aplikację Marvell design oraz aplikację Nearpod.

Program:

 1. Cykl Kolba – omówienie, zapoznanie
 2. Praca metodą projektu – omówienie
 3. Marvel design – projektowanie aplikacji
 4. Nearpod – zakładanie konta
 5. Przygotowanie lekcji opartej na doświadczaniu z wykorzystaniem poznanych narzędzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY