Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozwój ruchowy w pigułce
2. Rozwój chwytu.
3. O co chodzi z koordynacją wzrokowo – ruchową?
4. Przyczyny trudności w pracy ręki.
5. Przykładowe ćwiczenia wspierające rozwój motoryczny dziecka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – online.
  • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY