Edukacja ekologiczna w przedszkolu realizowana w każdym obszarze pracy z dzieckiem

Sposoby, zabawy i propozycje zajęć

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają sposoby, by treści o tematyce ekologicznej wprowadzać w każdym obszarze pracy z dzieckiem, wyodrębnionym
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • uzyskają wskazówki, w jaki sposób łączyć różnorodne treści edukacyjne, realizować projekty edukacyjne przy współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • otrzymają dostęp do kilku filmów ilustrujących, w jaki sposób można przeprowadzić z dziećmi proste eksperymenty
  i doświadczenia o tematyce ekologicznej.
Edukacja ekologiczna
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, którzy chcą realizować w swoich grupach zajęcia o tematyce ekologicznej.

 1. Czym jest edukacja ekologiczna w przedszkolu?
 2. Treści do realizacji z zakresu:
  – ochrony powietrza, wód, gleby i zieleni,
  – segregacji odpadów,
  – ochrony przed hałasem,
  – zdrowego stylu życia.
 3. Korzyści dla dzieci, jakie płyną z kształtowania i rozwijania postaw proekologicznych.
 4. Organizowanie zabaw i aktywności o tematyce ekologicznej:
  – ruchowych,
  – rozwijających obszar społecznoemocjonalny,
  – rozwijających obszar poznawczy.
 5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym jako sposób na zintegrowane działania proekologiczne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY