Narzędzia służące rozpoznawaniu i diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych oraz gotowości szkolnej.

Diagnozowanie problemów
i potrzeb edukacyjnych
w przedszkolu

Podczas szkolenia uczestnicy m.in.:

 • dowiedzą się jakie akty prawne regulują prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu,
 • poznają sposoby przeprowadzania obserwacji,
 • zapoznają się z narzędziami służącymi rozpoznawaniu
  i diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci oraz gotowości szkolnej.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, tych wszystkich osób, które chcą poznać lub utrwalić wiedzę z zakresu diagnozowania problemów i potrzeb edukacyjnych przedszkolaków. Podczas szkolenia zostanie również poruszony temat dzieci szczególnie uzdolnionych. Uczestnicy dowiedzą się jakie akty prawne regulują prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu oraz w jaki sposób można je przeprowadzić. Wspomniane zostaną narzędzia służące rozpoznawaniu
 i diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci oraz gotowości szkolnej.

Program:

 1. Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu (rola nauczycieli i rodziców w procesie obserwacji dziecka).
 3. Techniki i narzędzia obserwacji, zapisywanie wniosków
  z obserwacji.
 4. Standaryzowane testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju (jak stosować m.in. Skalę Ryzyka Dysleksji, Próbę kreskowania M. Stanbak, test rozwoju percepcji wzrokowej
  M. Frosting).
 5. Przykładowe arkusze służące obserwacji dziecka – jak korzystać
  z dostępnych testów i je modyfikować.
 6. Gotowość szkolna dziecka – metody diagnostyczne
  (Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – wersja skrócona. Bateria – 5/6 S., Skala Gotowości Szkolnej (SGS)).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY