Jak nie oszaleć? Prewencja wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela

To szkolenie jest inne, niż wszystkie. Jest ono w stu procentach poświęcone kadrze
– jest wyłącznie inwestycją w grono!

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Potrafią określić nieoczywiste symptomy stresu chronicznego
  i wiedzą, dlaczego nie wolno ich bagatelizować.
 • Zostają wyposażeni w narzędzia konieczne do radzenia sobie
  ze stresem zarówno od strony poznawczej, jak i od strony pracy z ciałem.
 • Potrafią wdrożyć w życie zasady higieny psychicznej pracy nauczyciela.
 • Są świadomi poziomu własnej motywacji do pracy oraz metod jej wzmacniania.
stress
źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1.Co to jest stres i jak rozpoznać symptomy stresu chronicznego:

 • Fizjologiczne mechanizmy powstawania stresu i ich konsekwencje dla zdrowia.
 • Stres a stres chroniczny.
 • W jaki sposób ciało wysyła sygnały ostrzegawcze.
 • Jakie aspekty zawodu nauczyciela sprzyjają powstawaniu stanu stresu chronicznego?

2. Radzenie sobie ze stresem:

 • W jaki sposób mogę kształtować moje postrzeganie sytuacji trudnej.
 • Jakie cechy osobowości należy w sobie pielęgnować, aby skuteczniej radzić sobie ze stresem.
 • Jak efektywniej organizować środowisko i metody nauczycielskiej pracy.

3. Higiena pracy w zawodzie nauczyciela:

 • Jak zdrowy tryb życia wpływa na odczuwanie stresu w miejscu pracy?
 • Atywność fizyczna i jej rodzaje – a stres.
 • Dieta antystresowa.
 • Waga wsparcia – budowanie pozytywnych relacji w szkole i poza nią.

4. Radzenie sobie ze stresem poprzez pracę z oddechem:

 • Nauka praktycznych technik pracy z własnym ciałem pod kątem redukcji objawów stresu chronicznego i ostrego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych  przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY