Jak budować pewność siebie u nastolatka – czyli o sztuce prawidłowej komunikacji

Co wpływa na poczucie „ja” naszych uczniów?

Pewność siebie jest jednym z największych darów, jakie rodzice mogą przekazać dziecku. (C. Pickhardt)

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się jakie narzędzia stosować, aby wspierać budowanie pewności siebie nastolatków.

szkolenia rad pedagogicznych
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się między innymi:

 • Jak funkcjonuje mózgu dziecka i nastolatka.
 • Co wpływa na poczucie „ja”.
 • Jak się komunikować – jak mówić i słuchać.
 • Jak mówić, żeby być usłyszanym (pozytywna dyscyplina).
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć (minimediacje).
 • Jak budować poczucie własnej wartości u nastolatków (porozumienie bez przemocy).
 • Dlaczego warto nazywać emocje?

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY