Czym jest integracja sensoryczna oraz jakie są jej założenia teoretyczne i praktyczne!

Sensoryka u Smyka

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jak wygląda terapia SI i jak nauczyciel w grupie może wspomóc dziecko będące w terapii
 • Jak interpretować opinie i zalecenia wystawiane przez terapeutów SI na prośbę rodziców
 • Jakie są zasady organizacji środowiska przyjaznego dzieciom, szczególnie dzieciom z dysfunkcjami w zakresie przetwarzania sensorycznego
 • Jakie stosować zabawy ogólnorozwojowe oraz usprawniające poszczególne zmysły.
Żródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Główne założenia integracji sensorycznej – krótko o tym, czym jest integracja sensoryczna oraz jakie są jej założenia teoretyczne 
i praktyczne.

2. Bazowe systemy sensoryczne – czym są, do czego służą i dlaczego
są tak ważne w życiu i procesie uczenia się.

3. Odruchy pierwotne (TOB, ATOS, STOS), nastawcze i prostujące oraz dojrzałe odruchy posturalne – czym są i jaki mają wpływ na dziecko.

4. Spektrum specyficznych trudności i dysfunkcji rozwoju dziecka, wynikających z zaburzeń integracji sensorycznej:

 • Zachowanie dziecka a zaburzenia integracji sensorycznej – klasyfikacja zaburzeń SI wraz z omówieniem zachowania dziecka
  z poszczególnymi zaburzeniami.

 • Terapia integracji sensorycznej – przebieg i zasady jej właściwego prowadzenia – jak wygląda terapia SI, wskazówki jak nauczyciel
  w grupie może wspomóc dziecko będące w terapii.

 • Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu
  i szkole, wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej na codzienne funkcjonowanie dziecka – jak interpretować opinie
  i zalecenia wystawiane przez terapeutów SI na prośbę rodziców, zasady organizacji środowiska przyjaznego dzieciom, szczególnie dzieciom z dysfunkcjami w zakresie przetwarzania sensorycznego.

 • Jak wspomagać rozwój procesów integracji sensorycznej
  w warunkach grupy przedszkolnej, klasy:
  – propozycje zabaw ogólnorozwojowych oraz usprawniających poszczególne zmysły, 
  – zestawy ćwiczeń wspierających samoobsługę, przekraczanie linii środka ciała, pracę oczu itp.,
  – kwestionariusze dla nauczycieli 
  z zakresu problemów
  z przetwarzaniem sensorycznym,
  – lista punktów świadczących darmowe konsultacje z zakresu SI.

 • Organizacje, czasopisma, strony www stanowiące źródło wiedzy oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY