Photon - robot do zadań specjalnych
w przedszkolu

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie nauczycielom możliwości wykorzystania robotów Photon w procesie nauczania i uczenia się,
 • Wprowadzenie nauczycieli w podstawy nauki programowania przy użyciu prostych programów,
 • Zapoznanie nauczycieli z przykładowymi scenariuszami zajęć wykorzystujących roboty Photon,
 • Zachęcenie nauczycieli do aktywnego wykorzystywania robotów w edukacji.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie w podstawy obsługi robota Photon
 2. Praktyczne podejście do nauki programowania z wykorzystaniem robota Photon
 3. Metody prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem robota Photon
 4. Wspierania rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego
  i fizycznego przedszkolaków z wykorzystaniem robota.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY