Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu
i w edukacji wczesnoszkolnej

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Nauczyciel dzięki szkoleniu:

 1. Pozna układy ruchowe do piosenek i utworów muzycznych
 2. Przeanalizuje propozycje gestów i ruchów do pląsów i piosenek
 3. Wykorzysta perkusję ciała do rytmizacji piosenek i utworów muzycznych
 4. Zaśpiewają nowe piosenki w samodzielnie dobranym instrumentem perkusyjnym
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Warsztatowa forma zajęć!

 1. Rytmiczno – muzyczne zabawy ruchowe
 2. Pląsy i zabawy ze śpiewem w kole z wykorzystaniem gumy sensorycznej
 3. Body percussion w zabawach rytmicznych z dziećmi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne .
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i klas 1-3.
 • Maksymalna ilość uczestników podczas warsztatów – 25 osób.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY