Budowanie kompetencji niezbędnych
w pracy z dziećmi

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedszkola, specjalistów pracujących z dzieckiem,  jak również asystentów i pomocy nauczyciela. Może być też pomocny jako wsparcie merytoryczne dla opiekunek w żłobku. 
Szkolenie będzie wsparciem dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją pracę w edukacji, jak i dla doświadczonych nauczycieli.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Przedstawiamy w nim najważniejsze zagadnienia z tematyki przedszkolnej, wraz ze szczegółowym ich opisem. 

Prezentujemy pracę przedszkola w telegraficznym skrócie – jego organizację, zagadnienia merytoryczne, wskazówki do pracy. Mamy nadzieję, że będzie jak latarnia morska w gąszczu wielu zagadnień, problemów i obszarów, które otaczają nas jednocześnie po przekroczeniu progu przedszkola czy żłobka. Trenerka podzieli się też wskazówkami z własnego doświadczenia, w jaki sposób wspierać dzieci, jak budować z nimi relacje, organizować swoją pracę i budować koalicję
z zespołem.

Program:

 1. Kompetencje specjalistyczne
 2. Kompetencje dydaktyczne
 3. Kompetencje psychologiczne
 4. Budowanie relacji w grupie
 5. Organizacja pracy w grupie przedszkolnej lub żłobkowej
 6. Motywowanie dzieci do wysiłku
 7. Wsparcie dla nauczyciela
 8. Polecana bibliografia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i żłobków.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY