Sztuczna inteligencja w edukacji – wiedza
w pigułce

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami
  i zastosowaniami sztucznej inteligencji w edukacji

 • Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji oraz samodzielnego generowania zasobów za AI

 • Ukształtowanie postawy otwartości i krytyczności wobec sztucznej inteligencji.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co to jest sztuczna inteligencja (AI) i jak działa?
 2. Podstawowe pojęcia i definicje, rodzaje i przykłady sztucznej inteligencji, (historia i rozwój sztucznej inteligencji).
 3. Jakie są możliwości i zagrożenia związane z sztuczną inteligencją? Czy można jednoznacznie określić wady i zalety AI?
 4. Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji oraz w jaki sposób formułować polecenia, aby otrzymać czytelną odpowiedź?
 5. Jak w prosty sposób generować tekst, grafikę, muzykę oraz prezentację za pomocą sztucznej inteligencji?
 6. Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu. 
 7. Sztuczna inteligencja w perspektywie czasu – pomoc czy pułapka?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY