Zgrany zespół - usprawnianie komunikacji w zespole nauczycielskim

Współpraca = komunikacja

Podczas szkolenia:

 • podejmiemy próbę doświadczenia, na ile spójność zespołu oraz zdolność grupowego rozwiązywania problemów, stanowić mogą o jakości pracy zespołowej,
 • dowiemy się jak nasza komunikacja wpływa na funkcjonowanie zespołu,
 • będziemy brać aktywny udział w ćwiczeniach sprzyjających zwiększaniu integralności, usprawnianiu wewnętrznej komunikacji i doświadczaniu pozytywnej kooperacji.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Komunikacja w kontaktach ze współpracownikami
 3. Aktywne słuchanie – jak uniknąć nieporozumień
 4. Postawa asertywna – most, po którym idziemy razem
 5. Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi
 6. Prawidłowa komunikacja – jak rozwiązać zaistniałe konflikty
  i problemy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY