Dobrostan nauczyciela – czyli jak dbać
o swoje zasoby

Wsparcie w dbaniu o siebie i swoje zasoby

Cel szkolenia:

 • wspieranie nauczycieli i nauczycielek w dbaniu o siebie i swoje zasoby, redukcji stresu, rozwijanie postawy i komunikacji asertywnej, diagnoza obszarów w życiu wymagających uważności i zaopiekowania oraz dostarczenie narzędzi do budowania dobrostanu.

Uczestnicy:

 • poznają model PERMA,
 • poznają obszary dobrostanu według Seligmana i psychologii pozytywnej,
 • poznają stresory i sposoby ich redukowania,
 • zdobędą narzędzia do budowania swojego osobistego dobrostanu,
 • nauczą się pracować z kołem życia,
 • nauczą się dokonać autodiagnozy obszarów wżyciu wymagających zaopiekowania,
 • poznają narzędzie „MOSTY pomiędzy tym jak jest a tym jak chcę aby było”.
Dobrostan nauczyciela
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dokonamy analizy obszarów wymagających zaopiekowania oraz naszych codziennych stresorów. Wypracujemy MOST pomiędzy tym jak jest a tym jakbyśmy chcieli aby było. Będziemy pracować w oparciu o dobrostan wg M. Seligmana i psychologię pozytywną oraz w oparciu model PERMA. Każdy uczestnik i uczestniczka pracuje na swoim indywidualnym profilu w oparciu o koło życia dobierając narzędzia do swoich indywidualnych potrzeb.

Program:

 1. Priorytet, potrzeby, zasoby, emocje, relacje, sens osiągnięcia, relaks, rodzina, praca, odpoczynek – KOŁO ŻYCIA.
 2. Obszary dobrostanu wg Martina Seligmana.
 3. Model PERMA, czyli pięć podstawowych elementów wpływających na nasz dobrostan i poczucie szczęścia.
 4. Jak jest? Jak chcę żeby było? Jak zbudować most „POMIĘDZY”.
 5. Stresory i regulacja stresu w pracy i życiu prywatnym.
 6. Narzędziownik DOBREGO-STANU.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY